featured-image

พ.ร.บ. ต่อทุกปีรู้มั๊ยเบิกอะไรได้

หลายคนถาม เข้ามาบ่อยๆ ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ (Compulsory Third Party Insurance) ประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจต่างกันยังไง หรือเป็นสิ่งเดียวกัน Frank เลยจะมาสรุปให้อ่านกันอีกรอบว่าเพราะอะไรพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 จึงบังคับให้รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนน จะจดทะเบียนและต่อภาษีได้ต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ จนเรียกว่าเป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ ราคาเท่าไหร่ เราใช้ประโยชน์อะไรจาก พ.ร.บ. รถยนต์ได้บ้าง และการไม่ทำจะมีผลอย่างไร รวมถึงการเคลมที่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่งบอกได้เลยว่าการทำ พรบ. ตามที่กฎหมายกำหนดนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเอามากๆ เลยครับ

พ.ร.บ.คืออะไร?

พ.ร.บ. รถยนต์ คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมายนั่นเองครับ คือใน พ.ร.บ. ปี 2535 ได้ระบุไว้เลยว่า รถทุกชนิดต้องทำพ.ร.บ.ก่อนจึงจะต่อทะเบียนรถได้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำประกันเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตของเรากันมากขึ้น ที่จริงแล้วถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับการดูแลการรักษาพยาบาลในทุกกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะทุกเสี้ยววินาทีมีความสำคัญต่อทุกชีวิตมากครับ

ข้อดีของพ.ร.บ.นั้น ไว้เพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาลของทั้งคนที่อยู่ในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกหรือเราเป็นบุคคลที่ 3 ก็ตาม สิทธิที่เราควรต้องรู้ไว้คือ

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกที่เราจะได้รับภายใน 7 วันคนละ 30,000 บาทในกรณีบาดเจ็บ และคนละ 35,000 บาทในกรณีสูยเสียอวัยวะตามหลักเกณฑ์

 1. ถ้าในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะตามมา จะได้รับคนละไม่เกิน 65,000 บาท
 2. ในกรณีที่เสียชีวิต จะได้รบเงินค่าทำศพคนละ 35,000 บาท
 3. แต่ถ้ารักษาพยาบาลแล้สเสียชีวิตก็จะได้รับค่าชดเชยคนละไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน

คือ เงินชดเชยที่จะได้รับหลังการพิสูจน์ผิดถูกแล้วและเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นจะได้รับ

 1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริงหรือไม่เกิน 80,000 บาท
 2. เงินชดเชยในกรณีสูยเสียอวัยวะตามหลักเกณฑ์ 200,000-300,000 บาท
 3. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต/ทพพลภาพถาวร 300,000 บาท
 4. ค่าชดเชยการรักษาตัว กรณีผู้ป่วยใน วันนละ 200 บาทไม่เกิน 20 วันรวม 4,000 บาท

รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดคนละไม่เกิน 304,000 บาท

หลักการของ พ.ร.บ. กรณีที่เกิดเหตุกับรถยนต์ 2 คันขึ้นไป

ผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลตามประกันของรถแต่ละคันอยู่แล้ว แต่ถ้ามีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้องให้แต่ละบริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับ
ถ้าไม่ทำ พ.ร.บ.โดนปรับเท่าไหร่?

ก็จะมีความผิดตามกฎหมายจราจรและโดนค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับและแน่นอนว่ารถคันนั้นก็จะไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปีโดนปรับ 400-1,000 บาทครับ

คลม พ.ร.บ. อย่างไร?

บริษัทกลางประกันภัยป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการเบิกจ่ายค่าสินไหมต่างๆ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเพื่อความสะดวกในการติดต่อของประชาชนทั่วประเทศ ส่วนในปี 2542 เป็นต้นมาก็สามารถรับประกันภัยเฉพาะรถมอเตอร์ไซต์ได้ รวมถึงเป็นสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติในกรณีที่รถทะเบียนต่างประเทศต้องการนำมาขับขี่ในประเทศไทยด้วย (Thai National Bureau of Insurance)

 

ส่วนขั้นตอนการเคลม พ.ร.บ. นั้นเมื่อเราเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลให้แจ้งสิทธิที่เราต้องการใช้และในกรณีที่สำรองจ่ายไปก่อนให้ติดต่อที่ บริษัทกลางประกันภัย ครับเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมี

 • ใบแจ้งความ (บัญทึกประวัน) ที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
 • ใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ประสบเหตุหรือใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชนชนของทายาท

แล้วติดต่อที่บริษัทกลางประกันภัยโดยเราจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนครับ

แต่ถ้าค่ารักษาเกินวงเงินก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายจากสิทธิอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันสังคม, 30 บาทรักษาทุกโรค, บัตรทอง หรือแม้แต่ประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามลำดับที่เราแจ้งครับ อย่าลืมว่าระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ของเราภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุนะครับระวังอย่าให้เกินกำหนดเวลานะครับ

แต่ถ้าโดนชนแล้วหนีก็สามารถติดต่อรับความเชื่อเหลือได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอ่านเพิ่มได้จากบทความก่อนหน้าได้เลยนะครับ

 

อย่างที่บอกนะครับประโยชน์หลักของการทำ พ.ร.บ.หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับนั้น คือการดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บเมื่อเกิดเหตุทันที ทำให้เราเห็นความสำคัญของการทำประกันมากขึ้นว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อความปลอดภัยในอนาคตหรือเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับ