featured-image

เคพีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์

เรามั่นใจว่า…เราพร้อมจะดูแลคุณไปตลอด

ธุรกิจนี้ก่อตั้งโดย คุณกิตติ จึงวัฒนาวงค์ และ คุณปรัชญาพร จึงวัฒนาวงค์ โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2537 โดยในสมัยเริ่มแรกมีพนักงานเพียง 3 คน และเป็นตัวแทนบริษัทวิริยะประกันภัย มากว่า 22 ปี ด้วยความ “ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ” จึงทำให้ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่นระดับประเทศ 2 สมัย ซ้อน จากทางคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกทั้งยังเป็นที่ไว้วางใจกับ ลูกค้ากว่าหลายแสนราย

จนกระทั้งปี 2559 ได้ก้าวสู่รุ่นที่สอง โดย คุณ ณัฐดนัย จึงวัฒนาวงค์ จึงได้มีการขออนุญาต จากทางคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00030/2559 และขยายธุรกิจประกันภัยให้มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการ ของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทประกันภัย รวมถึงช่องทางการซื้อแบบออนไลน์และบริการต่างๆ ที่พร้อมจะดูแล และให้บริการกับลูกค้ามากกว่าการเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยเพียงอย่างเดียว เราเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ด้วยทีมงานกว่า 100 ชีวิตเราคือผู้ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ที่คุณไว้วางใจ