featured-image

ประกันรถยนต์

ประกันชั้น 1 คุ้มครองทุกความซวย ปีละ 8,999 บาท

 

ประกันชั้น 1 คุ้มครองทุกความซวย  ปีละ 8,999 บาท

☑️รถเก่าเกิน10 ปีก็ทำได้

☑️บริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 24 ชั่วโมง

ผลประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัย :

 1. บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 3. เหมาะสำหรับรถยนต์บางยี่ห้อ/รุ่น ที่อายุไม่เกิน 12 ปี

แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ :

 • เหมาะสำหรับรถยนต์บางยี่ห้อ/รุ่น ที่อายุไม่เกิน 12 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย :

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เฉพาะกลุ่ม 3,4, 5
 2. รถกระบะ / รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสาร
 3. รถต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์นิติบุคคล)
 4. ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์
 5. คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่)
 6. รับรถอายุไม่เกิน 12 ปี
 7. ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 8. มูลค่ารถยนต์ขณะเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
 9. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน
 10. ซ่อมอู่ประกันภัย
 11. ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 12. ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกันกับยานภาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย Ultra Save

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บาดเจ็บ/เสียชีวิต
ต่อคน500,000
ต่อครั้ง10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอกต่อครั้ง2,500,000
ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ความเสียหายต่อรถยนต์ต่อครั้งตามแผนประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรกต่อครั้ง3,000
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามแผนประกันภัย

 

ความรับผิดต่อภัยเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อคน/จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง100,000 (5 seats/ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาลต่อคน/จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง100,000 (5 seats/ที่นั่ง)
การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญาต่อครั้ง300,000

 

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

(รวมภาษีอากรสแตมป์) / บาท

100,000
8,999
200,000
9,999
300,000
10,999
400,000
11,999
500,00012,999

* ค่าเสียหายส่วนแรก = ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท ทุกกรณียกเว้นเคลมจากรถชนรถ

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เฉพาะกลุ่ม 3,4, 5
 2. รถกระบะ / รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสาร
 3. รถต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์นิติบุคคล)
 4. ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์
 5. คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่)
 6. รับรถอายุไม่เกิน 12 ปี
 7. ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 8. มูลค่ารถยนต์ขณะเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
 9. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน
 10. ซ่อมอู่ประกันภัย
 11. ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 12. ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกันกับยานภาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่